ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

           สำหรับใครที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมมีการส่งประกันสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในขณะนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมได้มีการออกเต็มๆขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไปให้ได้รับการฉีดวัคซีนฟรี

ซึ่งวัคซีนที่ให้ประชาชนไปร่วมการฉีดฟรีนั้นเป็นวัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่โดยในช่วงเวลานี้นั้นนับได้ว่าไข้หวัดใจเป็นโรคที่มีการระบาดอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายนั้นไม่ค่อยแข็งแรง

            ดังนั้นทางด้านประกันสังคมจึงเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใดซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกได้หลายโรคทางด้านประกันสังคมจึงได้มีการออกโครงการให้ผู้ที่มีการส่งประกันสังคมและขณะนี้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีพยาบาลที่ร่วมโครงการประกันสังคมโดยหากใครต้องการที่จะไปใช้สิทธิ์นั้นสามารถเริ่มไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนตุลาคมพ.ศ 2553 เป็นต้นไปและโครงการนี้จะยังเปิดต่อเนื่องซึ่งจะปิดให้ใช้สิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีอีกครั้งหนึ่งในสิ้นปีนั้นก็คือวันที่ 31 เดือนธันวาคมปีพศ2563 เลยทีเดียว

             สำหรับโครงการที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนั้นสาเหตุเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้ยังคงมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าซึ่งการเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้นอาการเบื้องต้นก็คือเป็นอาการของการติดให้ก่อนอันดับแรกนั่นเองดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของจำนวนคนที่อาจจะเป็นไวรัสโคโรน่าได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันไม่ให้คนเป็นไข้หวัดได้นั่นเองและวิธีการดีที่สุดก็คือกันเชิญชวนให้ประชาชนนั้นไปฉีดวัคซีน

              ซึ่งแน่นอนว่าด้วยจำนวนของผู้สูงอายุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายจึงจำเป็นที่ทางประกันสังคมนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านนี้เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงจำเป็นที่จะต้องมีการให้ผู้สูงอายุซึ่งติดเชื้อโรคได้ง่ายนั้นได้รับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดเสียก่อน  เพราะถ้าหากมีการฉีดวัคซีนแล้วเราก็การที่จะติดไข้หวัดนั้นก็มีความเสี่ยงน้อยลง

         อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนั้นนอกจากจะต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไปแล้วจะต้องเป็นผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในมาตรา 33 และเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 39 ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นทางด้านสำนักงานประกันสังคมจะให้สิทธิ์ผู้ที่ทำประกันตนได้สิทธิ์การฉีดวัคซีนได้ฟรีปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

สำหรับในปีถัดไปนั้นผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็ยังคงสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีโดยในปีหน้านั้นจะเริ่มให้สิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคมเลยทีเดียวและข้อมูลนี้อาจจะทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์