เคล็ดลับดูแลตับให้แข็งแรงด้วยวิธีแสนง่าย

เคล็ดลับดูแลตับให้แข็งแรงด้วยวิธีแสนง่าย

ตับอ่อน อวัยวะหนึ่งที่บริเวณภายในช่องท้องของคนเรา  ตับอ่อนเป็นต่อมอย่างหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยลักษณะรูปร่างคล้ายตัวลูกอ๊อด อยู่บริเวณใต้ตับ วางขวางอยู่ในช่องท้องส่วนบน พาดไปใต้กระเพาะอาหาร

ตับอ่อนแบ่งออกเป็น2 ส่วนนั่นก็คือ ส่วนหัวและส่วนหาง ส่วนหัวก็คือส่วนที่มีลักษณะคล้ายหัวของลูกอ๊อด และส่วนที่ต่อยาวออกไปก็คือส่วนหางนั่นเอง

 

ตับอ่อนทำหน้าที่ 2 ประการคือ สร้างน้ำย่อยหลายๆชนิด เพื่อย่อยอาหารในลำไส้เล็ก หน้าที่อีกอย่างของตับอ่อนก็คือ สร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเรา  ในตับอ่อนจึงมีเซลล์อยู่สองชนิดเซลล์ส่วนใหญ่ของตับอ่อนเป็นเซลล์ที่สร้างน้ำย่อย ส่วนเซลล์พิเศษที่สร้างอินซูลินเป็นเซลล์ที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มๆ  มีลักษณะกระจายอยู่ทั่วๆตับอ่อน เราจะเรียกชื่อว่า กลุ่มเซลล์ของแลงเกอร์ฮาน โดยจะตั้งตามชื่อของคนที่ค้นพบกลุ่มเซลล์นี้

 

น้ำย่อยที่ตับอ่อนสร้างขึ้นนั้น จะเป็นน้ำย่อยที่ใช้ย่อยอาหาร โดยอาหารแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปนั้นจะแตกต่างกัน น้ำย่อยแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ย่อยอาหารเฉพาะในแต่ละประเภท เช่นน้ำย่อย ทริปซิน จะย่อยอาหารประเภทโปรตีนอย่างเดียว อาหารประเภท เนื้อสัตว์ นม เนย น้ำย่อยไลเปส ก็จะย่อยอาหารประเภทไขมันเพียงอย่างเดียว น้ำย่อยอะไมเลส จะช่วยย่อยอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล โดยน้ำย่อยที่ตับอ่อนสร้างขึ้นนั้น จะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กทางท่อและเชื่อมไปรวมเข้ากับท่อน้ำดีก่อนที่จะเปิดเข้าสู่ลำไส้เล็ก ที่ปากท่อมีหูรูดๆ มีหน้าที่ คอยปิดเปิดให้น้ำย่อยไหลเข้าสู่ลำไส้ และไม่ให้น้ำย่อยไหลย้อนกลับนั่นเอง

 

ในบริเวณเนื้อของตับอ่อนจะเต็มไปด้วยน้ำย่อย และถ้าหากตับอ่อนฉีกขาดจากการกินอาหาร อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นๆอะไร ก็ตามนั้น  จะรักษาค่อนข้างยาก เนื่องจากน้ำย่อยที่ถูกผลิต จะซึมออกมาในช่องท้อง ทำให้เกิดอาการอักเสบ และถ้าไม่มีน้ำย่อยจากตับอ่อนช่วยย่อยอาหารที่เรากิน อาหารที่ผ่านกระเพาะก็จะผ่านลำไส้สู่ลำไส้เล็ก โดยไม่มีการย่อย อาหารที่ได้จะเป็นก้อนๆ ทำให้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหาร นำไปใช้ในร่างกาย ก็จะทำให้เราขาดสารอาหารผอมแห้ง