ทานอาหารครบ 5 หมู่ อาหารเสริมก็ไม่จำเป็น

healthพูดถึงอาหารแล้วทุกคนย่อมเข้าใจถึงสิ่งที่กินเพื่อให้หายหิว และหายอยาก แต่จริงๆแล้วอาหารที่กินกันนั้นมีประโยชน์และโภชนาการมากมาย บางคนเลือกทานแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ จึงทำให้มีภาวะขาดสารอาหาร และบางคนเกิดภาวะเสื่อมถอยของร่างกายเพราะไม่ได้อาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ อาหาร 5 หมู่ คือ อาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน 5 ชนิด ซึ่งคนเราในแต่ละวันนั้น ต้องการสารอาหารทั้ง 5 ชนิด ดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่

อยากลืมกลับจำ ประโยคนี้ยังคงสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะที่ชัดเจนที่ใครก็เป็นกันทุกคนก็คือความพยายามกับอะไรบางอย่างแล้วมันทำยาก ที่จริงแล้วการมีเงินเยอะก็ไม่ทำให้มีความสุขเสมอไปความยั่งยืนแบบพึ่งตนเองได้ต่างหากที่ทำให้มีความสุขที่แท้จริง จึงอยากให้ทุกคนหันมาพึ่งตนเองดีกว่าไปพึ่งพาการทานอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นเองปกติของโลก ถ้าจะไม่ให้นึกคิดอะไรได้เลยคงต้องไปบวชหรือละทางโลกเสีย แต่ก็อย่างว่าอีกนั้นแหละคนเรามีกิเลสเยอะจนไม่สามรถละได้ง่ายๆ รัก โลภ โกรธ หลง เป็นเรื่องธรรมดา

Husband and wife playing hula hoop in the park